Give Now

Tirzah Presbyterian Church

7507 Tirzah Church Rd
Waxhaw, NC 28173

Congregation Details