First Presbyterian Church

1318 K St Tekamah, NE 68061-1348

See on Google Maps

Details:

Phone: 402-374-2228