Tonopah Presbyterian Church

PO Box 787 Tonopah, NV 89049

See on Google Maps