Kaktovik Presbyterian Church

PO Box 139 Kaktovik, AK 99747-0139

See on Google Maps