Miami Valley Presbytery Meeting

Feb. 10, 2018

TBD

Miami Valley Presbytery meeting, February 10, 2018 starting at 9:00 a.m.