[ English ] [ 한국어 ] [ Español ] [ Português ]

Các Anh Chị Em thân mến trong Chúa Cứu Thế,

Đây là thông điệp cho mọi người, và là thông điệp đặc biệt cho tất cả những người châu Á hoặc gốc châu Á.

Giáo hội Trưởng lão (Hoa Kỳ) đứng vững trong tình đoàn kết với các anh chị em châu Á của chúng tôi và chống lại sự thù ghét chống người châu Á. 

Giữa sự gia tăng của tội ác thù ghét và sau những cái chết do súng đạn của tám người ở Atlanta, sáu người trong số đó là phụ nữ gốc châu Á, chúng tôi không sao tưởng tượng được sự đau đớn, nỗi khổ, sự sợ hãi và cảm xúc pha trộn mà nhiều người trong các cộng đồng châu Á chắc chắn đang cảm nhận. Chúng ta đau buồn vì mất đi tám sinh mạng vì bạo lực. Chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự mất mát. Chúng tôi xót xa cho sự chia rẽ và hận thù tiếp tục thúc đẩy lời nói và hành động vu khống và bạo lực đối với anh chị em châu Á của chúng tôi. Chúng tôi cũng xót xa cho những tác hại đã gây ra cho những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội do tình trạng không có khả năng nhìn thấy đầy đủ nhân vị tính nơi người khác.

Với anh chị em châu Á của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ với anh chị em, tâm hồn và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về anh chị em. Sự thể hiện Mình thánh Chúa Cứu Thế phong phú hơn cho sự hiện diện của anh chị em.

Cũng giống như PC(USA) chống lại mọi hình thức thù ghét khác và đại diện cho tình yêu thương và công lý của Chúa Cứu Thế Giê-su, chúng tôi cũng chống lại sự thù ghét đối với những người gốc Á. Sự thù ghét này đối nghịch tầm nhìn của vương quốc yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự thù ghét này đối nghịch nền tảng đa dạng và hòa nhập của PC(USA), trong đó tất cả con cái của Đức Chúa Trời được yêu quý và chào đón thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về nhau.

Tâm lý chống châu Á này, tuy có tăng trong năm qua nhưng không phải là mới.[1] Do đó, tất cả các tín đồ Giáo hội Trưởng lão đều được thúc giục đừng mệt mỏi hoặc đừng trở nên mệt mỏi khi chống lại sự thù ghét và bạo lực và tiếp tục đứng vững vì tình yêu thương và công lý của Chúa Cứu Thế.

Lời nguyện:

Hỡi Đức Chúa Trời của lòng thương xót và ân điển,

Hãy nghe lời nguyện của chúng con để bảo vệ an toàn cho các anh chị em châu Á giữa chúng con. An ủi những người đang đau khổ. Thêm sức mạnh cho những người sợ hãi. Hướng dẫn những người bị mất phương hướng. Động viên những người bị lấn áp. Ngài đã là niềm hy vọng của chúng con trong nhiều năm qua. Ngài tiếp tục là hy vọng của chúng con. Hãy biến đổi chúng con để chúng con có thể tiếp tục làm việc hướng tới tầm nhìn về triều đại của Ngài mà Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến để cho chúng con thấy. Nhân Danh Chúa Cứu Thế, Amen.


[1] Theo tổ chức phi lợi nhuận Stop AAPI Hate, từ năm 2019 đến 2020, tội ác thù ghét đối với người châu Á, người Mỹ gốc châu Á và người Đảo Thái Bình Dương gia tăng 150 phần trăm.